Jak chcesz zapisać się na kurs obsługi podnośników koszowych, musisz mieć na uwadze to, czy obejmuje on odpowiednią równowagę pomiędzy długością zajęć teoretycznych a także praktycznych. Nim podejmiemy decyzję, dobrze jest przeczytać program szkolenia, ażeby upewnić się, że zapewni na ono uzyskanie dobrych kompetencji.

Przekonajmy się dodatkowo, że słuchacze dostając świadectwo zgodne z obwiązującego wzoru MEN, a także Zaświadczenie upełnomocniające do obsługiwania Urządzeń Transportu Bliskiego.

Rzetelny kurs na zwyżki powinien być realizowany zgodnie z przepisami BHP oraz nadzoru technicznego. Wymogami, które musimy spełnić, żeby przystąpić do szkolenia jest ukończenie osiemnastego roku życia, oraz wykształcenie podstawowe.

Musimy też mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do roboty na posadzie operatora urządzenia.W trakcie szkolenia powinniśmy nabyć specjalistyczną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi podnośnika, jego budowy, zasad bezpiecznej pracy oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku.

Kiedy mamy zamiar przeszkolić własnych pracobiorców na terenie zakładu. Należy znaleźć ośrodki mające w ofercie możliwość przeprowadzenia kursu u Klienta. Musimy jednak pamiętać wymagania najmniejszej liczby kursantów - z reguły jest to 8 uczestników. W warunkach zbyt małej ilości pracobiorców, mamy możliwość poszukać klientów pośród prywatnych ludzi na portalach społecznościowych..


<< Poprzedni
Następny >>