O ile wszelkie klawiatury w przeróżnych pecetach mają wyodrębnione pojedyncze grupy klawiszy, o tyle te w notebookach są skupione w jednym położeniu, co zawsze konstruuje prostokątny zbiór wszelkich klawiszy. Jeśli chodzi zatem o klawisze do laptopa to jest to jedna swoista cecha. Jednakże to, co jeszcze stopuje szczególną uwagę, to odnajdujące się poniżej pole, ukończone jeszcze dwoma pomocniczymi przyciskami. Te klawisze zastępują przyciski, jakie to są najważniejszym szczegółem myszy komputerowych. Podobnie jak jest to w przypadku wspomnianego urządzenia, mówi się tu o przycisku lewym oraz drugim prawym. Pierwszy służy do dowództwa wyboru, co również odbywa się zazwyczaj kiedy to zostanie on pociśnięty dwukrotnie. Wolno nim również akcentować obiekty. Drugi z kolei przycisk, to tak nazwany „przycisk funkcyjny”. Po przyciśnięciu jego otwiera się menu kontekstowe z kilkoma możliwościami do wyboru. Bez tych guzików operacje na komputerze nie mogą być wykonywane. Te guziki w wypadku notebooków to w zasadzie jedyne oddzielne klawisze. To co jeszcze wolno odnotować przyglądając się, jak to są usytuowane klawisze do laptopa to wielkość ich rozmieszczenia. W większości wypadków odpowiada ona szerokości ekranu monitora. Zawsze jest ich tyle samo i te bazowe znajdziemy w każdym laptopie w jednym położeniu, pomimo, że taki komputer przenośny może mieć 15 oraz więcej cali. W zasadzie te klawisze są takiej samej wielkości. Niemniej jednak przy szerszym monitorze dodaje się jeszcze poboczne przyciski, z których jednak nieczęsto się korzysta. Ewenementem jest tu umieszczenie myszy przy klawiszach, co praktycznie się nie zdarza, jednak też nie jest to w pełni niemożliwe, co wizualizuje przykład Razer Project Valerie.

Przeważnie mysz w laptopie umiejscowiona jest pod klawiszem spacji. .