Produkcja nowoczesnych urządzeń do oczyszczalni ścieków to główne czynności, które stawia przed sobą firma Montech. Mimo to skupia na produkcji się również odmiennych elementów wysokiej klasy, które służą ochronie środowiska naturalnego. Maszyny, w jakie można zaopatrzyć się w Montech, to maszyny rozdzielające zanieczyszczenia stałe i płynne (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.

Prasa taśmowa to nowoczesna technologia służąca do dokładnego odwadniania osadów różnego rodzaju z małych i średnich komunalnych oczyszczalni ścieków, z punktów uzdatniania wody oraz z wytwórni przemysłu, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt.

Taki typ maszyny w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w kilku gatunkach. Maszyna wyposażona jest np. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odwadnianiu groźnych osadów, ponieważ odsącza skażone elementy w stanie stałym od stanu płynnego. Ich największe zastosowanie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd.

Przedsiębiorstwo Montech jest w stanie zagwarantować skuteczność działania maszyny: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych.

Ponieważ osady ze ścieków są sporym problemem dla działalności oczyszczalni ścieków, aby je wyeliminować, wybiera się specjalistyczną metodę, którą jest higienizacja osadów. Opiera się ona na mieszaniu osadów z wapnem palonym albo innymi elementami o właściwościach higienizujących. Montech proponuje instalacje takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Składają się one z: zbiornika komponentu higienizującego, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech zwiększają się, a przez to jest ona w stanie zwiększać sferę swojej działalności. Podejmuje się także budowania, rozbudowywania, przebudowywania oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Oferta jest szeroka, dlatego warto uwzględnić doświadczenie w branży, jakie oferuje firma Montech..